Uppförandekod

Husby Takplåtslageris uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

Uppförandekod Fasadgruppen 2020_.pdf

 

Senast uppdaterad 20 oktober 2021