Tegeltak

När du vill lägga om taket byter vi ut underliggande tätskikt och läktning för att sedan byta takteglet som är av betong eller lera.

Det vanligaste fabrikatet vi använder för detta är Monier, läs mer om dem här:

Har du några frågor är du mer än välkommen att prata med någon av oss i Västerås eller Eskilstuna här:

Senast uppdaterad 23 november 2021